عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۴۰۰

تک بیتی

تک بیتی از علی وافی

رباعی از علی وافی

ماه و پلنگ داستن کم گفته شده ای ست. من به زبان ساده و با نگاهی عاشقانه این رباعی را ساختم...علی وافی

قطعه..از علی وافی

در خبرها شنیدم که در مسیر بهشت زهرا به مادر ستار بهشتی حمله و او را راهی بیمارستان کرده اند.
حکومتی که از یک پیرزن بترسد قطعا دوامی نخواهد داشت.
برای تسلای دل مادر ستار بهشتی که در زیر شکنجۀ حکومت ظالم فعلی ایران شهید شده است این قطعه را تقدیم می کنم.
این حرکت زشت و ظالمانۀ آتش به اختیار حکومت نشانگر آن است که خون ستار بهشتی پایه های حکومت را لرزانده است.
11/12/2021

رباعی از علی وافی

تقدیم به مردم اصفهان و تذکر به ملت ایران

سهیل عربی

سهیل عربی....از علی وافی

رباعی از علی وافی

تقدیم به بانو نرگس محمدی

 

رباعی

شعر

رباعی

حرف دل ملت

بیشتر