معی از نواندیشان دینی در بیانیه‌ای، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری را محکوم کردند

گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و یکی از امضا کنندگان این بیانیه