برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی، رقابت دختر شایسته ایرانی در روم در ایتالیا برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها خانم فی اصغری به عنوان دختر شایسته ایران انتخاب شد و جواز حضور در رقابت های دختر شایسته‌ی جهان در مکزیک را کسب کرد.