از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا روحانیون اصولگرا، همه مدتی است درباره نسل «زد» سخن می‌گویند. محمد جواد آذری جهرمی، مقام اطلاعاتی سابق که در دولت روحانی وزیر ارتباطات شد، بحث‌انگیز ترین مواضع را در این زمینه داشته. زبان‌بازی و چاپلوسی مقامات حکومتی درباره نسل جوان ایرانی در حالی است که بسیج و نیروی انتظامی در هفته‌های اخیر، حمله به مهمانی‌های نوجوانان را شدت بخشیده و نام این دور تازه از برخورد با پارتی‌ها را مبارزه با شیطان‌پرستی گذاشته‌اند.

چشم‌انداز با مهدی مهدوی‌آزاد