گفت‌وگو با حسین رزاق، فعال سیاسی درباره دلایل تحریم انتخابات از سوی مردم و تغییر رویکرد اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت در جمهوری اسلامی.

اصل بحران در ایران خود حاکمیت جمهوری اسلامی است و چرخش سیاسی اصلاح‌طلبان به سمت رقابت در انتخابات اشتباه بود. مسعود پزشکیان حتی حاضر نیست از یک زندانی سیاسی نام بیاورد.