بی بی سی: هنروران قدیمی سینمای ایران، کسانی که دهه‌هاست در فیلم‌ها نقش آفرینی کرده‌اند اما هرگز فرصت پیدا نکرده‌اند تا در نقش‌های اصلی ظاهر شوند، در برنامه این هفته تماشا از خاطرات و آرزوها و فیلم‌هایی که در آن حضور داشته‌اند می‌گویند.