یک کارشناس بیهوشی از ایران پس از مدت‌ها دوندگی موفق شد تنور سنگک و بربری را در شهر اسن آلمان روشن کند. داستان پر فراز و نشیب تأیید تنور ایرانی در هزارتوی اداری آلمان را در این ویدیو ببینید.