۲۳ هنرمند ایتالیایی در آثارشان از شعار زن زندگی آزادی استفاده کردند. این نمایشگاه با هدف حمایت از زنان ایران برگزار شده است. برگزارکنندگان این نمایشگاه را یک بیانیه اعتراضی در حمایت از زنان ایران می‌دانند

گزارش کیمیا قربانی، ایران اینترنشنال