مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌وایر: این آمار حداقلی است و چیزی است که کمیته پیگری موفق به اخذ آن شده است