در سال ۱۳۴۸، در پی تصمیم محمدرضا شاه مبنی بر افزایش طرح های توسعه ی ایران، نهادی تحت عنوان "سازمان توسعه ی جزیره ی کیش" تشکیل شد.

هدف از ایجاد این سازمان، تبدیل جزیره ی دور افتاده ی کیش به یک قطب جهانی برای گردشگری بود.

مستند جزیره ی کیش یادگاری از شاه، روایتی است از تبدیل جزیره ای فقیر به مرکزی جهانی برای جزب توریست.

در این ویدیو تصاویری از جمله:
- مصاحبه با فرح پهلوی در روز افتتاح جزیره
- مراکز تفریحی توریستی احداث شده و در حال احداث
- دفتر کار شرکت های بین المللی که وظیفه ی طراحی و اجرای طرح های توسعه را داشتند
- مرکز رادیو و تلویزیون جزیره ی کیش
- مراسم برگزار شده در روز افتتاح
- مردم بومی جزیره و زندگی آنان
- وررود توریست های بین المللی با هواپیمایی کنکورد
- حضور ولیعهد در ضبط اجرای گوگوش در استودیوی جزیره
را مشاهده می کنید.