مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در برنامه #چشم‌انداز_با_سیماثابت: خامنه‌ای در هیچ حوزه‌ای مسئولیت‌پذیری ندارد؛ تا اتاق خواب مردم پیش می‌رود و برای رحم زنان تصمیم‌گیری می‌کند اما تبعات تصمیمات ویرانگرش را برای مردم نمی‌پذیرد