بیش از پنج هزار واحد مسکونی به ارزش هجده هزار میلیارد تومان. پروژه بنیاد تعاون ارتش در منطقه ۲۲ که حیات پارک گیاه‌شناسی ملی ایران را به خطر می‌‌اندازد. یک پرونده فساد که باز هم پای محمدباقر قالیباف در میان است، شهردار پیشین تهران.

گزارشی از مجتبا پورمحسن