جزئیات بیشتر با فرزیا ثابتی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال