نگین نیکنام، دوست نزدیک توماج صالحی در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله از شخصیت و دلیل حمایت این خواننده زندانی از اعتراضات می‌گوید. به گفته او، رپ از نظر توماج صالحی صدای افرادی است که صدایشان شنیده نمی‌شود.