تحریم بین‌المللی بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران: بنیاد تعاون بسیج، سلطان مس ایران و سهامدار عمده شرکت‌های بزرگ بورسی

گفت‌وگو با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی