عروسی مریم عمیدی و اسکات کمپبل در فرمانت سونوما میشن، 6 اکتبر 2012.