بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده ایرانی از داخل و خارج کشور، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که «تا زمان شکسته‌شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن»، آثار ادبی خود را بدون سانسور منتشر می کنند. گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو‌فردا با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.