یکی از حاضران در نشست جانشین سازمان بسیج با مدیران رسانه‌های بسیجی که فایل آن در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته می‌گوید اخبار خوبی از روحیه نیروهای امنیتی نداریم. در این جلسه همچنین اشاره می‌شود که خامنه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی گفته «‌یک وقت روحیه را نبازید»