جلسه خداناباوری ایرانی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ در شهر لندن با حضور امید شمس، شاهین نجفی و وریا امیری برگزار شد. در این جلسه هر کدام از سخنرانان در سه محور ایمان، اخلاق و سیاست به مسئله‌ی خداناباوری پرداختند.