ویدئویی از فریده مرادخانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شده که مربوط به قبل از بازداشت او در روزهای اخیر است. خانم مرادخانی می‌گوید مردم ایران نیاز به کمک خارجی برای براندازی رژیم ندارند، اما سایر کشورها نباید از جمهوری اسلامی حمایت کنند.