روایت علیرضا نوری‌زاده از امتیازهایی که جمهوری اسلامی و قطر با هم رد و بدل کردند | بخشی از ویژه برنامه: وقتی که تیم ملی از چشم ملت افتاد منبع پخش - https://ir.voanews.com/a/special-show...