امروز در بازی دوستانه با نیکاراگوئه در تهران, به جز مهدی ترابی و وحید امیری، بازیکنان تیم ملی از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کردند. ایران با گل مهدی ترابی ۰-۱ پیروز شد.