دویچه وله 

همزمان با حضور ابراهیم رئيسی در آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، سه زندانی سیاسی سابق پرونده‌ای مدنی علیه او در دادگاه فدرال نیویورک تشکیل دادند. دویچه وله فارسی با دو نفر از دست‌اندرکاران این شکایت گفت‌وگو کرده است.