عادل فردوسی‌‌پور در ویدیویی حمایت خود را از مطالبات زنان نشان داده است. «او گفته، صدای مردم باید شنیده شود. پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت و قطع کردن اینترنت نیست»