محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار: این نوآوری در این تظاهرات که زنان روسری‌شان را برمی‌دارند، در واقع به یکی از ستون‌های فقرات قدرت جمهوری اسلامی حمله می‌کنند. همچنین مردم، ماشین‌های گشت‌ ارشاد که به آن گشت کشتار می‌گویند و مهسار را کشت، ناامن می‌کنند