شاهین صادق‌میلانی، مدیر مرکز استاد حقوق بشر: همه می‌دانند که جمهوری اسلامی به قصد آزار سیستماتیک بهاییان، آنها را در دانشگاه نمی‌پذیرد، اما این را صراحتا اعلام نمی‌کند و می‌گوید آنها به دلیل نقص در پرونده نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند