بی‌بی‌سی فارسی به کپی نامه‌های عاشقانه فریدون فرخزاد به یک مرد لهستانی دست پیدا کرده. این نامه ها که بیش از نیم قرن پیش نوشته شده، سه سال و نیم پیش در یک سطل زباله در شهر ورشو پیدا شد. او پسرعمه آنیا بوچکوفسکی، همسر اول فریدون فرخزاد است که آلمانی - لهستانی بود. این مرد لهستانی تا پایان عمر از نامه‌های فرخزاد نگهداری کرد و بعد از مرگش، چون کسی را نداشت نامه‌ها و وسایلش را دور ریختند.