چرا قرارداد وریا غفوری با تیم استقلال تمدید نشد؟ ورزش در ایران تا چه حد تحت سیطره سیاست است؟ و چرا حکومت‌های استبدادی از اظهار نظر چهره‌های محبوب ورزشی می‌ترسند؟

مهمانان چشمانداز: محمد تقوی، بازیکن سابق تیم ملی و همکارم در ایران اینترنشنال، مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی و عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه