هفته موسوم به قوه قضائیه در ایران به پایان رسید. هفته‌ای که در آن سیمای جمهوری اسلامی، به بررسی عملکرد این قوه در یکسال گذشته پرداخت. غلامحسین محسنی‌اژه ای، رئیس دستگاه قضا در جمهوری اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ادعا کرد که ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه مدت سند موسوم به تحول قضائی تحقق یافته! با وجود چنین ادعایی اما مشکلات گذشته در روند دادرسی و رعایت عدالت و حقوق متهمان همچنان باقی‌ست. در مساله مبارزه با فساد نیز که محسنی‌اژه‌ای آن را «دغدغه اصلی» خود می‌خواند، تحولی صورت نگرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.