یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن کامل تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. موضوعی که پیشتر هم در دولت حسن روحانی، با قید استثناهایی، اعلام شده بود. ممنوعیت تدریس مردان در دبیرستان‌های دخترانه از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بود، اما کمبود مدرس زن همواره اجرای آن را به تعویق انداخته بوده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.