هزار داستان مسعود بهنود 

سید عبدالحسین واحدی بُدلا (زاده ۸ آذر ۱۳۰۸ – درگذشته ۷ آذر ۱۳۳۴) نفر دوم تشکیلات فدائیان اسلام پس از سید مجتبی نواب صفوی بود.