سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا: سازمان ملل صرفا با انتشار گزارش یا صدور قطعنامه نمی‌تواند در کشوری مانند ایران، مانع نقض حقوق بشر شود.