گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی

هفت ماه پیش، ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی سابق که تحت تعقیب حکومت ایران بود، هنگامی که قصد داشت قاچاقی از ایران خارج شود، مفقود شد.

قاچاق‌برها می گویند او در ترکیه سکته کرده و درگذشته، اما دخترش، شیما بابایی می‌گوید نیروهای امنیتی ایران او را پیش از خروج دستگیر کرده‌اند.

خانواده ابراهیم بابایی در ایران پرونده ای برایش تشکیل دادند، اما چند روز پیش دادگاه ماکو در استان آذربایجان غربی این پرونده را مختومه اعلام کرد.

ژیار گل در باره ناپدید شدن ابراهیم بابایی تحقیقاتی انجام داده که در این گزارش می بینیم.