قصه های مجید

این سومین باریه که به استانبول اومدیم. و هیچ وقت از این شهر خوشمون نیومد. همیشه شلوغ و پر سروصداست. جمعیت این شهر از ۱۳۱ کشور در دنیا بیشتره، حدود ۱۵ میلیون و ششصد هزار نفر، که به اضافه گردشگرها و کسانی که از شهرهای اطراف روزانه به استانبول میان، جمعیتش به ۲۰ میلیون هم میرسه. شهر یعنی مرکز لذت. و مردم به شهرها میان که بتونن بیشتر لذت ببرن. اما این لذت ها برای ما طعم نداره.