برنامه این هفته از رادیوهمراه با آثاری از رضامقصدی، شهیار قنبری ، سهراب پورناظری، همایون شجریان، گروه نیاز و اعظم علی، شوبرت، جان کلترین، کنت بیسی، هلن هیومز، ادامه سفرنامه برزیل نوشته فیروزه خطیبی، و گفتگو با مهشید امیرشاهی.