در این قسمت از مجموعه‌ی چهره‌ها در سوئیس با کامران فرمانفرمائیان، کارشناس مدیریت و کارآفرین، همراه می‌شویم