گفت‌وگوی ایران اینترنشنال با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران.