کوروش‌ پارسا فعال رسانه ای سوسیال لیبرال
محمود زمانی کنشگر و‌تحلیلکر سیاسی جمهوریخواه جپ

رسانه جمهوری ایران TV
ایران در هفته ای که کذشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱