بارونس هاله افشار، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه یورک و تنها عضو زن ایرانی‌الاصل مجلس اعیان بریتانیا روز پنجشنبه، بیست و دوم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی درگذشت. دکتر هاله افشار در کنار تدریس، در عرصه اجتماعی هم فعال و از بنیانگذاران شبکه زنان مسلمان در بریتانیا بود، شبکه‌ای که برای همزیستی و بهزیستی زنان مسلمان فعالیت می‌کرد: «بسیاری هستند در انگلستان که خودشون را یا طرف مسلمانها می‌شناسند یا طرف غیرمسلمانها. در صورتیکه ما یک گروهی هستیم...به اسم گروه زنان مسلمان که ما هم مسلمان هستیم و هم خودمون را بعنوان افراد این مملکت می‌شناسیم که در نتیجه این دو هویت را داریم و می‌تونیم با دو طرف صحبت کنیم». کسری ناجی در سال ۱۳۸۸ در باره زندگی دکتر هاله افشار فیلمی تهیه کرد که به مناسبت درگذشت او این هفته بجای برنامه به عبارت دیگر پخش می‌شود.