اعتراض‌های خیابانی علیه سو مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی در اداره کشور به شهرهای بیشتری گسترش پیدا کرده. اعتراض‌هایی که به‌دنبال سخت‌تر شدن شرایط زندگی بالا گرفت. در روزهای اخیر دست‌کم در چندین استان ایران، معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه ابراهیم رئیسی و علی خامنه ای شعار دادند. بر اساس گزارش‌ها ده‌ها تن از معترضان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در مواردی به سوی معترضان نیز شلیک شده است. اعتراض‌ها، آنچنان بالا گرفته که ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نیز، وقوع آنها را تایید کرده است. طیف‌های سیاسی و جریان‌های فکری مختلف در داخل و خارج ایران نیز، با معترضان، ابراز همدلی و همراهی کردند. در این میان اما، امام جمعه تهران، مقصر مشکلات اقتصادی را، نه دولت‌های جمهوری اسلامی، بلکه نظام پادشاهی پهلوی دانست! گزارش از سیاوش سعادتیان.