من و تو: در این ویژه برنامه مستندی را می‌بینیم با نام رضا شاه کبیر، به کارگردانی علاءالدین پزشکی، که وقایع ایران را از پیش از کودتای ۱۲۹۹ تا انتقال پیکر رضاشاه به آرامگاه ابدی‌اش به تصویر می‌کشد.