محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران، در گفت‌وگویی که در تارنمای هواداران او «دولت بهار» منتشر شده است، از احتمال بررسی حبس، حصر، یا ترور خودش گفته است.
 
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا طرح حذف و حصر او در جریان است، گفت: «همین الان هم این بحث‌ها مطرح است. من اطلاع دارم که باند فاسد امنیتی و برخی جریان‌ها دنبال این مسئله هستند. آن‌ها کسانی هستند که در حوزه اندیشه و مدیریت کم می‌آورند، نمی‌توانند جامعه را اداره کنند، و با حذف و زورگویی و اعمال قدرت می‌خواهند نظرات خودشان را جلو ببرند.»