Azadeh Masihzadeh

رسول نفیسی: در مستند آزاده مسیح‌زاده عین واقعه فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی و آن‌هم در شهر شیراز اتفاق می افتد. پلات فیلم مستند دقیقا همان است که در فیکشن آقای فرهادی آمده. محل واقعی این اتفاق هم شهر شیراز است،  ولی مشکل این است که مستند خانم مسیح‌زاده قبل از فیلم آقای فرهادی ساخته شده  - و در کارگاه آموزشی ایشان! »»»