در حالی که دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران گفت ۹۵ درصد از مدال‌آوران المپیادی کشور مهاجرت کرده‌اند، علی خامنه‌ای بی‌توجه به واقعیت‌های جامعه از مداحان و هیات‌های مذهبی خواست جوانان را قانع کنند.

گزارشی از مجتبا پورمحسن