ایران اینترنشنال

صادق هدایت نویسنده‌ای بود که در طلیعه‌ی داستان‌نویسی مدرن ایران درخشید. عمر کوتاهی داشت و در این مدت آثاری را خلق کرد که در ادبیات ایران ماندگار شدند. رمان کوتاه بوف کوراو به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده و نماد ادبیات مدرن ایران در جهان است. هدایت روشنفکری بود که با سنت‌های حاکم بر جامعه مخالف بود و این مخالفت را به‌ روشنی در آثارش بازتاب میداد. این مستند کوتاه روایتی است از زندگی صادق هدایت و آثارش

#صادق_هدایت
#ایران۱۴۰۰
#Iran1400