دویچه وله فارسی: منوچهر اسحاقی زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی است که تابستان سال ۱۳۶۰ در ۱۳ سالگی بازداشت شد و ده سال را در زندان گذراند؛ بارها شکنجه شد و ده‌ها ضربه شلاق خورد. او از جمله شاهدان در دادگاه حمید نوری است. منوچهر اسحاقی در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی توضیح می‌دهد که دیدن تیرباران و اعدام دیگر زندانیان چه تاثیری او بر گذاشته است.