اولین برنامه سال ۲۰۲۲ از رادیوهمراه با آثاری از فیلیپ گلاس، اریک ساتی، باخ فروغ فرخزاد و تولدی دیگر در آغاز فصلی سرد، نگاهی به ترانه های محمدرضا صادقی اپراخوان و مدرس آواز ساکن لس آنجلس، یادمان استاد صدرالدین الهی و داستان "لاک پشت و افعی" از مجموعه خاطرات روزهای کرونایی...