روز پنجشنبه ۱۱ آذر معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.