این قصه‌ منوچهر خسروداد، فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران است که در تاسیس و توسعه آن نقش کلیدی داشت.

در بهمن ۵۷، انقلابیون او را دستگیر و اعدام کردند.

#منوچهر_خسروداد
#ایران۱۴۰۰
#Iran1400