مهمانان چشم‌انداز: کاوه مدنی متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو، اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران، فرنگیس بیات، پژوهشگر سیاسی از هایدلبرگ و رضا غیبی، روزنامه‌نگار از تهران